Ul. Batorego w Topolinie-wniosek o utwardzenie drogi i prace nad chodnikiem

Drukuj

W sierpniu 2016 złożono dwa wnioski do Budżetu Gminy Stare Babice na 2017 rok, dotyczące ul. Batorego w miejscowości Topolin. Pierwszy wniosek wskazywał na potrzebę utwardzenia drogi, drugi na potrzebę rozpoczęcia w 2017 roku prac w zakresie uregulowania własności gruntów pod chodnik.

Stan ulicy, po wykonaniu kanalizacji uległ znacznemu pogorszeniu. Okresowo ulica usypywana jest destruktem, który ma konsystencje sypką, dlatego droga ulega szybkiej degradacji (po kilku dniach od usypania tworzą się doły i nierówności). Wylanie drogi warstwą asfaltu z pewnością przyczyniłoby się do poprawy komfortu i warunków bezpieczeństwa.

Drugi wniosek dotyczył rozpoczęcia w 2017 roku prac w zakresie uregulowania własności gruntów w pasie drogowym drogi gminnej ul. Batorego, w miejscowości Topolin.

Niniejsze prace będą pierwszym etapem w zakresie pobudowania chodnika przy ul. Batorego, o który zabiegają mieszkańcy. O dalszym etapie wnioskowanych przez nas propozycji budżetowych niezwłocznie poinformujemy.